Enllumenat parc del Cementiri (18-6-2021)

Com sabeu la moció de censura, presentada per PSC i Sumem Esquerres, ha endarrerit molts els projectes que estaven embastats i fins i tot encarregats així com actuacions de millora a l’espai públic.

Un dels exemples és la renovació de l’enllumenat del parc del Cementiri, que s’havia d’executar a començament d’any, però que a causa de la moció va quedar paralitzada la millora del sistema d’il·luminació i la substitució de les columnes i per uns nous projectors de tipus LED.

L’objectiu era augmentar els punts llum i incrementar la sensació de seguretat a la zona, ja que hi ha sectors del parc del Cementiri que són molt foscos.

Aquest va ser un compromís del Govern Plural amb el veïnat del bosquet de la Fàbrica i del voltant del parc del Cementiri que acumula molt retard.

I és que malgrat disposar de partida pressupostària, de moment no arriba aquesta millora que vam deixar preparada i a punt d’executar.