Junta Portaveus (accions coronavirus) 18-4-2020

[VÍDEO]: En la Junta de Portaveus amb totes les forces polítiques municipals, celebrada aquest dijous, vam donar a conèixer un informe on es recullen 97 accions relacionades amb el #CoronaVirus i que s'han realitzat des de les diferents Regidories del #GovernPlural.

També hem donat a conèixer alguns canvis que s'han produït en el calendari fiscal en impostos com l'IBI i els guals.

I per últim, vull agrair la bona predisposició dels portaveus del PSC i Ciutadans #Parets que han donat suport a les iniciatives del Govern Municipal des de l'inici de la Pandèmia.