Propostes urbanisme: Can Cabassa i antiga Bendix

Si guanyem les eleccions del #26Maig2019 actuarem com a mediadors en el conflicte existent entre els propietaris dels terrenys de l'antiga BENDIX i buscarem la millor solució que permeti mantenir aquest patrimoni i les zones verdes.

No podem oblidar que un cop s'hagi eliminat tota la contaminació del subsol que hi ha en aquests terrenys s'obriran moltes possibilitats de desenvolupar habitatge protegit en la part que correspon a l'Ajuntament i construir nous equipaments públics.