Propostes: Pla de parcs i zones infantils

Destinarem 2 milions d’euros del pressupost del pròxim mandat a col·locar terra de cautxú a tots els parcs infantils i millorar els parcs de la Linera, del Cementiri, Vila Parietes, Can Berenguer, Camp de les Peces, Mirador de Gallecs i l’avinguda Espanya.

Alhora apostarem per destinar part dels Plans d’ocupació a vigilància de parcs i manteniment.